Viktig melding

Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028

Kommunestyret skal velge nye meddommere for perioden 2025-2028, ønsker du å stille, så kan du kan melde din interesse hos servicetorget. 
Kom innom, eller send en henvendelse på postmottak@varoy.kommune.no

I 2024 skal kommunene velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Perioden for dagens utvalg av meddommere i tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene utløper 31. desember 2024. Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

- Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf. domstolloven § 64 
- Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf. domstolloven § 65
- Meddommere til jordskifteretten – ett utvalg med like mange kvinner og menn, jf. jordskifteloven § 2-5 

Kommunen skal også fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.  Her skal det velges to personer fra kommunen.

Les mer:

https://www.domstol.no/no/meddommer/ 
 

Veiledning for valg av meddommere og skjønnsmedlemmer (PDF, 597 kB)