Viktig melding

Værøy kommune følger nå opp ulovligheter knyttet til forsøpling og brudd på Plan- og bygningslov

Næringsliv og private vil i de kommende ukene få brev fra Værøy kommune. Noen får to brev.

Vår nyansatte klimarådgiver – Abdul Chowdhury – har kompetanse på sirkulær økonomi, gjenbruk av ressurser, energieffektivisering av bygg mv.
Han har fått oppgaven med å kontakte Værøyfolket og tilby bistand og råd om hvordan man sorterer ting som avfall / ressurser.

Teknisk sjef sender også ut ett brev. Dette for oppfølging av gamle synder og avklaring av at Værøy følger nasjonale lover og regler.
Her ber vi, på nytt, om at bygg og tiltak er søkepliktige etter Plan- og bygningsloven følges opp. Det betyr at mange må sende søknad om tillatelse og hvis ting er i orden må Værøy kommune gi tillatelse til ting som allerede er utført ( tilgivelse). Administrasjonen har ved flere anledninger etterlyst handling fra byggeiere og følger nå opp med formelle varsel og i noen tilfeller overtredelsesgebyr. I tillegg vil man følge opp aktivitet som påfører skade på offentlig eiendom eller inngrep i friluftsområder.

Værøyfolket har en positiv holdning til å få ryddet opp i gamle saker og Værøy kommune ønsker å bidra med veiledning. I brevene synliggjør vi konsekvenser om man ikke følger oppfordring om retting, med henvisning til lov og forskrift og potensielle konsekvenser.

De som mottar brev vil få mulighet til å dokumentere forhold, som av Værøy kommune oppfattes som ulovlighet, slik at eventuelle sanksjoner står i forhold til alvorlighet. Forvaltningsloven gir også mottaker av brev rett til å klage på Værøy kommunes vurdering av saken, tidsfrister, gebyr mv.   

Med vennlig hilsen

Teknisk sjef