Viktig melding

Vil du være med på workshop?

Vi trenger folk i alle aldergrupper fra 14 år og oppover.
Workshopen blir på Værøy den 5.april Kl.17.00-20.00

De grønne øyene har laget en video fra den første workshopen i Vågan: https://www.facebook.com/degronneoyene/videos/717209647249069

https://www.nordlandsforskning.no/nb/news/2024/kartlegger-transportutfordringene-og-reisevanene-til-innbyggere-i-lofoten

 

Workshopen er en del av arbeidet i prosjektet ‘Utredning av tilbud og behov for mobilitets- og transportløsninger i Lofoten: Et forprosjekt’ , som gjennomføres av Nordlandsforskning i samarbeid med Lofoten de grønne øyene og Lofotkommunene. Prosjektet er finansiert av Regional Forskningsfond Nordland og skal avsluttes i høst.

Prosjektet ønsker særlig å se på eksisterende mobilitets- og transport tilbud og samfunnsmessige behov og utfordringer opp mot dette; Hvordan kommer vi oss rundt i Lofoten og videre? Hva fungerer? Og hva kan bli bedre?

Gjennom workshopen ønsker vi å kartlegge utfordringer, behov og muligheter opp mot transport, infrastruktur og mobilitet i Lofoten. Dette gjør vi gjennom å innhente erfaringer og reisevaner fra først og fremst innbyggerne, dernest lokale beslutningstakere og offentlige/private næringsaktører i hver kommune.

Det vil være rundt 10-12 deltakere, og vi kommer i workshopen til å dele dere inn i 3-4 grupper, hvor hver gruppe får utdelt et stort kart over kommunene og et annet kart over hele Nordland (og videre) som Nordlandsforskning har utarbeidet. Her skal dere få tegne på kart, skrive på lapper og være kreative og aktive deltakere inn, med god støtte fra hverandre, samt veiledning fra Nordlandsforskning sitt team.

Ta kontakt med postmottak@varoy.kommune.no hvis du vil være med!