Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å:

  • Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil
  • Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom
  • Forebygge sykdommer og skader

Kontakt

Rita Adolfsen
Folkehelsekoordinator og kulturarbeider
E-post
Telefon 916 16 525