Viktig melding

Veileder dødsfall

Lege

I de fleste tilfeller bekrefter legen dødsfallet.

Ved plutselige og uventede dødsfall skal lege alltid varsles. Legen skal også varsles i forbindelse med dødsfall der lege har tilsett pasienten i sykdomsperioden.

Legevakt tlf  116 117

Legekontoret tlf  46 90 38 75

Værøy omsorgssenter

Stell av den døde gjøres på Omsorgssenteret.

Kiste fåes ved omsorgssenteret og faktura blir sendt i ettertid.

Omsorg og samtale med pårørende kan avtales med sykepleier.

Dersom ønskelig kan sykepleier være med ved senere framsyning av den døde.

Dersom den avdøde har tilknytning til omsorgssenteret, kan det arrangeres båreandakt og /eller en enkel minnehøytidelighet ved senteret. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Etter en eventuell båreandakt bringes kisten med den avdøde til bårerommet i Nykirka. Dette er pårørendes ansvar. Omsorgssenteret har nøkkel til bårerommet.

Telefon 48 18 02 30

Planlegging av begravelse, samtale med pårørende.

Begravelsesdager bør fortrinnsvis være på tirsdager, onsdager, torsdager eller fredager. Dette med tanke på det praktiske i forbindelse med graving og bestilling av blomster. Begravelsesdag må avtales med kirkeverge før dag fastsettes.

Samtale med familie og pårørende.

Planlegging av begravelsen for medlemmer av Den Norske kirke

Telefon sokneprest 41 38 50 98 eller

kirkekontor Telefon 93 48 69 07

 

Samtale med familie og pårørende:

Planlegging av begravelsen for medlemmer av Pinsekirken

  • Telefon Dagfinn Arntsen: 92 49 77 43

 

Samtale med familie og pårørende for medlemmer av Sion

  • Telefon Ole Petter Adolfsen 48 17 42 09

 

Kirketjener Elisabeth Persen – kontaktperson ved prestens fravær.

Telefon 47 31 44 67

Kirkeverge Jill Arntsen

Opplysninger om kirkegård og andre praktiske spørsmål

  • Telefon 93 48 69 07

Bårebil

Kontakt kirketjener Elisabeth Persen

Telefon 47 31 44 67

På begravelsesdagen bringes kisten med avdøde fra bårerom til Kirken/Pinsekirken/Sion. Dette er pårørendes ansvar.

Værøy kirkelige fellesråd har en bårebil som kan disponeres etter avtale med kirketjener. Bilen lånes ut uten sjåfør, men vi kan være behjelpelige ved behov. Dette gjelder også på begravelsesdagen.

Hvis kisten med avdøde kommer med ferge til Værøy er det pårørendes ansvar å bringe kisten til bårerommet. Hvis dette er vanskelig, kan kirkeverge kontaktes for hjelp. Det finnes kjølerom for kiste på en av fergene (Værøy). Hvis ikke dette brukes må begravelsesbyrået være med ferga til Værøy. Dette må pårørende avtale direkte med begravelsesbyrå.

Pårørende må selv merke graven midlertidig til permanent gravminne kommer opp.

Kirkevergen kan kontaktes ved behov for hjelp til dette.

Kirkevergen skal kontaktes ved dødsfall uansett hvilken menighet den avdøde tilhører. Dette gjelder også hvis avdøde ikke har noen menighetstilknytning.  Det er kirkevergen som avtaler med graver og pårørende angående plass på kirkegården.

Blomster

Henvendelse Randi Andreassen for råd og veiledning.

Telefon 40 20 63 12

Randi er også behjelpelig med pynting.

Blomster og kranser må bestilles fra fastlandet. Dette må gjøres i god tid før begravelsen.

NAV Værøy

Når det skjer dødsfall, får NAV offisielt melding om dette.

Mer informasjon finnes på nav.no

For andre spørsmål kan man ta kontakt med nav på:

Telefon 55 55 33 33

Begravelsessanger og annonser

Dagfinn Arntsen er behjelpelig med oppsett og formidling av dødsannonser og øvrige publikasjoner. Likeledes produksjon av sangfoldere til begravelseshøytiden.

  • Telefon 92 49 77 43