Viktig melding

Koordinerende enhet

Hva tilbyr vi?

Ved koordinerende enhet får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene. Vi skriver vedtakene som bestemmer hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte den som søker kan forvente å motta tjenester.

Du kan søke om følgende tjenester gjennom koordinerende enhet:

  • avlastning i og utenfor institusjon
  • brukerstyrt personlig assistent(BPA)
  • individuell plan
  • støttesamtaler/oppfølging rusomsorg
  • støttesamtaler/ oppfølging psykisk helse
  • omsorgslønn
  • støttekontakt

Søk helse- og omsorgstjenester (PDF, 465 kB)

(Dersom filen lagres lokalt på PC, kan de fleste av feltene fylles ut digitalt)

Klage

Koordinerende enhet kan bistå med informasjon for klage dersom du har behov for det.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, herunder fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Kontakt

Ina Ulrichsen
Fagleder ROP
E-post
Telefon 47 68 03 28
Tom Viktor Torstensen
Avdelingsleder Værøy sykehjem
E-post
Telefon 91 61 22 78
Heidi Rønning
Helse- og omsorgsleder
E-post
Telefon 90 21 97 59