Viktig melding

Værøy helsestasjon

Velkommen til Værøy helsestasjon

Helsesykepleiers oppgaver er å ivareta spedbarns –og småbarnskontroller, tilby vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet, samt veilede, undersøke, undervise og følge opp skoleungdom. I tillegg er helsesøster del av kommunens tilsynsmyndighet i samarbeid med kommuneoverlegen.

Lege og fysioterapeut er en del av helsestasjonen/skolehelsetjenesten. Vi har samarbeid med samtlige instanser som jobber med barn og unge. Ved behov kan vi henvise barn til videre utredning og behandling.

Helsestasjonen er forpliktet til å tilby tjenester etter gjeldende lover og forskrifter.

Helsestasjonen har også tilknyttet jordmortjeneste fra Nordlanssykehuset Bodø. Jordmor er på helsestasjonen 1 gang pr måned for svangerskapskontroller.

Kontakt

Line-Marie Tangstad
Helsesykepleier
E-post
Telefon 91 61 42 45