Viktig melding

Kulturmidler

Kulturkontoret inviterer herved lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler for 2024. Det er avsatt kr 100 000 til fordeling for i år.

Skjema: ”Søknad om driftsstøtte for kultur – og fritidsorganisasjoner” kan fås ved henvendelse til kommunen eller her på kommunens hjemmeside.

Her finner du skjemaet ”Søknad om driftsstøtte for kultur – og fritidsorganisasjoner”

Husk at hele skjemaet må fylles ut slik at vi får alle nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Værøy kommune:
Kun lag og foreninger som hører hjemme i Værøy kommune kan få tildelt kulturmidler.
Det gis som hovedregel ikke støtte til faste driftsutgifter.

Alle søknader må inneholde:
• Opplysninger om søker
• Oversikt over medlemsmasse:
- Antall medlemmer
- Alder på medlemmer
• Budsjett for søknadsåret
• Beskrivelse av tiltaket som det søkes om støtte til
• Budsjett for tiltaket som det søkes om støtte til
• Spesifikasjon av inntekter og utgifter for forrige søknads år,
herunder eventuell tildeling av kulturmidler.

Tildeling av støtte prioriteres slik:
1. Tiltak som omfatter barn og unge
2. Antall medlemmer i laget/foreningen
3. Hvor omfattende aktivitetstilbudet i laget/foreningen er
4. Forebyggende og holdningsskapende tiltak
5. Opprettelse av nye kulturtilbud i Værøy kommune


Søknadsfrist: 11.02.2024

Artikkelliste