Viktig melding

Havnestyret 2023-2027

Utvalget består av 5 medlemmer.  
Værøy Fiskarlag skal velge to representanter med personlig vara.

I Havnestyret sitter følgende medlemmer:
Kent Bensvik
Tor Kristian Fagertun
Per Sneve
Børre Berg
Jim Eilertsen
Vara:
Rita Adolfsen
Rune Eliassen
Siw Eriksen
Ole Martin Kjellbakk
Svein T. Hardy