Viktig melding

Frist for tilbakekalling av listeforslag er 23. april kl. 12.00

Valgloven

§ 6-5.Tilbakekalling av listeforslaget
Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

Siden 20. april 2019 faller på en lørdag, er innleveringsfristen forskjøvet til 23. april 2019 kl. 12.00.

Erklæring om tilbakekalling kan leveres til rådhuset ved Hege Grønlie.