Viktig melding

Valgstyre

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret/bystyret. I Værøy kommune fungerer formannskapet som valgstyre. Valgstyrets leder er ordfører.

Valgstyret er opprettet med hjemmel i valgloven § 4.1 jf kommunelovens § 10.

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget. Valgstyret oppnevner nye varamedlemmer til kommunestyret i forbindelse med uttreden.