Viktig melding

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Kunngjøring listeforslag

 

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:

  • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til Servicetorget på rådhuset, Sørland 33, 8063 Værøy.
  • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
  • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Malen finner du i bunnen av denne linken, og den som dere skal bruke er kommunestyrevalget med inntil 73 kandidater (A4) bokmål; https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/

På denne linken kan du lese vår fullstendige gjennomgang av kravene til listeforslag og behandling av disse i henhold til valgboka.

Spørsmål kan rettes til valgansvarlig Hege Grønlie på e-post: Hege.Gronlie@Varoy.kommune.no