Viktig melding

Bekjempelse av Værøylirekneplanter på Værøy

Værøyslirekne er en fremmed, skadelig art i Norge.

Den har sin hovedutbredelse på Værøy, der den har ført til endringer i landskapsbildet med negativ påvirkning på naturmangfoldet. Det er derfor av interesse å bekjempe så mange av tilfellene på Værøy som mulig. I dialog med Miljødirektoratet har Statsforvalteren gjort en vurdering om at det er ønskelig å utrydde værøyslirekne fra Værøy. Det er snakk om mange forekomster, og prosjektet vil vare i flere år fremover.

Mange lokaliteter er allerede utryddet etter tre år med vellykket bekjempelse.

Dersom du har planten i din hage eller på din eiendom, ber vi derfor om ditt samtykke til å fjerne plantene.

Meld fra til June Grønseth hvilken adresse du ønsker plantene fjernet fra. Du kan sende SMS eller ringe tlf 41509252. Sånn ser planten ut når den er kommet i vekst.

Se bildet nedenfor av Værøylirekne:

Prosjektets formål er å fjerne forekomsten av den fremmede planten værøyslirekne i Værøy kommune. Det skal de neste årene bekjempes værøyslirekne på hele Værøy, også i hager og på andre områder der planten ikke er i direkte konflikt med verdifull natur. Begrunnelsen for dette er at arten endrer både økologien og landskapet på Værøy, er den eneste (av få) fremmede arter på Værøy som har spredt seg såpass mye, og at den er såpass begrenset ellers i landet.

Erfaringer fra bekjemping av andre fremmede slirekneplanter tilsier at det er nødvendig med bruk av plantevernmidler for å bli kvitt planten. Bruken av plantevernmidler skjer med stor forsiktighet, og doseringen er svakeste oppløsning ifølge brukerdatabladet for sprøytemiddelet.