Eiendom til salgs som renoveringsobjekt - Marka 5

Budfrist 20. mai 2021 - høystbydende over kr 65.000,-

Se verdivurdering for Marka 5 (PDF, 2 MB)

Egen tomt på 460 m2 – gårds- og bruksnummer 14/887.
Selger Værøy kommune ved teknisk etat

Visning etter avtale. Ta kontakt for flere bilder.

Bygget er tørt bortsett fra inngangsparti som har vannskader grunnet dårlig tekking. Her må man rive og bygge nytt, eller er dette ett  overkommelig renoveringsobjekt. Bygget har ikke tilkoblet strøm / vann og må oppgraderes med Septiktank.

Selges til høystbydende over kr 65.000,-. Bud leveres i lukket konvolutt merket «Bud Marka 5».

Værøy kommune dekker tinglysning og dokumentavgift

Kontakt

Ove-H. Lorentzen
Teknisk sjef
E-post
Telefon 462 86 090