Høring - handlingsplan til kommunedelplan for fys. aktivitet og naturopplevelse Værøy 2020-2032

Høringsfrist er 22.10.2021

Værøy kommunestyre har i sak 20/1398 vedtatt revidert kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Handlingsdelen skal rulleres hvert år. Hvert 4.år skal hele planen revideres – evt. må den revideres hvis nye større anlegg skal inn i planen.

I år skal planens handlingsdel rulleres. Dvs. den skal oppdateres.

Forslaget med høringsuttalelser vil deretter bli deretter bli forelagt kommunestyret for endelig vedtak.

Høringsinnspill kan sendes til Værøy kommune ved kulturkonsulent Erling Skarv Johansen.

Handlingsplanen finner man på kommunens hjemmeside under Aktuelt/nyheter og også på Facebooksiden til kommunen. Papirkopi kan fås ved henvendelse til rådhuset og er lagt ut på biblioteket og resepsjonen.

Last ned utkast handlingsplan (DOCX, 161 kB)

Kontakt

Erling Skarv Johansen
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 916 12 690