Viktig melding

Viktig melding

Artikkelen kan være utdatert

Denne artikkelen er mer enn seks måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Informasjon om arbeidet med helse- og omsorgsplan

Torsdag 1. februar hadde ordfører og rådmann innkalt til folkemøte for å få innspill fra befolkningen til arbeidet med nye helse og omsorgsplan. Det var godt oppmøte, hele 35 personer, og gjennom gruppearbeid og diskusjoner ble det gitt mange nyttige innspill til det videre arbeidet. Prosessen med utarbeidelse av ny plan skal foregår frem til høsten 2018.

Folkemøtet ble fulgt opp med møte i prosjektgruppa og byggekomiteen 2.februar, som er sammensatt av representanter fra eldreråd, politikere, tillitsvalgt, verneombud og fagpersoner fra tjenesten.

Planarbeidets formål er å få et overordnet styringsdokument på et faglig vidt og ressurskrevende fagfelt, for å være bedre rustet til å møte dagens og fremtidens muligheter og utfordringer i Værøysamfunnet.

Det er påbegynt et arbeid med planlegging av nytt helse- og omsorgssenter. Det er viktig at arbeidet med helse- omsorgsplanen blir et styringsdokument i forhold til hvordan tjenesten utformes og en ny bygningsmasse skal utformes. På folkemøte kom det flere forslag til plassering av helse og omsorgssenteret, disse må utredes videre.

Arbeidet med rom- og funksjonsprogram og arbeidsgruppa som skal jobbe med dette, er derfor satt på vent i forhold til prosessen med en ny helse- og omsorgsplan er kommet en god del lenger.
 

Fra gruppearbeidene i folke møtet kom det mange god innspill, hovedtrekkene er:

  • Satsing på folkehelse, forebygging og mestring
  • Dreining mot mer hjemmebaserte tjenester og differensierte bo og servisetilbud
  • Etablering av sosiale møteplasser for yngre og eldre
  • Satsing på forebyggende arbeid for barn og unge
     

Disse temaene vil bli fult opp i den nye helse og omsorgsplanen.
 

I den videre prosess med planen vil det være mange tema hvor kommunen trenger innspill fra deg som innbygger.  Vi ser frem til et godt samarbeid om fremtidens helse og omsorgstjenesten i Værøysamfunnet.Her er noen bilder fra folkemøte:

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Du kan klikke på bildene for å se de i et større format.