Informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Klikk for stort bilde

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg
 

For å ha stemmerett ved et kommunestyre- og fylkestingsvalg må du være:

  • Norsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborger i et annet nordisk land som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
    Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere er det et krav at denne er registrert sammenhengende de tre siste årene.

Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede).

 

Manntall

Manntallet legges ut til offentlig etttersyn senest 12. juli, og vil ligge ute til og med valgdagen. Det vil bli lagt ut på Værøy rådhus og på Coop.

Dersom du mener at du selv eller andre er blitt uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes til Valgstyret i Værøy kommune, 8063 Værøy.

 

Valglokale

Her kan du stemme på valgdagen den 9. september 2019:

Idrettshuset på Sørland kl. 10.00-20.00

 

Alle kan forhåndsstemme

Den ordinære forhåndsstemmingen starter 12. august og varer til og med 6. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

I Værøy kommune kan du i denne perioden stemme alle hverdager fra kl. 10.00-15.00 på rådhuset.

Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på Værøy sykehjem torsdag 6. september kl. 10.00-12.00.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen 9. september. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni.

 

Tidligstemmegiving

I tillegg til den ordinære forhåndsstemmingen er det mulig å avgi tidligstemme fra 1. juli til 9. august. På grunn av ferieavvikling må du i denne perioden henvende deg til kommunen for å avtale tidspunkt. Du trenger ikke valgkort ved tidligstemming, men du må ha med legitimasjon.

 

Valgkort

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkort for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonæren dersom du har det med. Vi oppfordrer derfor alle som skal stemme til å ta med valgkortet.

 

Stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på fastsatte stemmesteder, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Dersom du ønsker å stemme hjemme må du henvende deg til kommunen innen onsdag 4. september.

Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du har spørsmål rundt dette.

 

Spørsmål om valg?

Dersom du har spørsmål om valg kan du henvende deg til Værøy kommune på telefon 75 42 06 00