Informasjonsmøte til næringsaktører

Det inviteres til informasjonsmøte for ungdom og voksene som vurderer opplæring i bedrift, og for arbeidsgivere som sysselsetter ansatte med yrkesfaglige disipliner

Karrieresenteret Lofoten og opplæringskontor TENK Lofoten ønsker å informere om alternative utdanningsmodeller, realkompetansevurdering, nettskole og utdanning som fører fram til fagbrevkompetanse. Det nyeste, om «Fagbrev på jobb».

Opplæringskontor TENK Lofoten og Karrieresenteret kan gjøre individuelle avtaler dagen etter, for oppfølging av bedrifter og personer som ønsker mer informasjon.

Karrieresenteret Lofoten tilbyr sine gratistjenester til alle voksne over 19 år.  

Gå til pressemeldingen i Lofotposten.no

Informasjonsmøte på Værøy:

Torsdag 8.7.2021 kl. 12.00 – 14.00     Sted: Kommunestyresalen
Torsdag 8.7.2021 kl. 18.00 – 20.00
Fredag 9.7.2021 Individuelle samtaler.

Kontaktinformasjon

Daglig leder TENK Lofoten Sten Roger Sandnes, mobil 907 26 641 eller e-post: sten@tenklofoten.no
Jan Marius Ekhorn, Karriereveileder, mobil 97 15 81 40 eller e-post: janekh@vgs.nfk.no