Kantklipping og sprøyting av Slirekneplanter (tobakksplanter)

Vi har avventet kantklipp i påvente av kartlegging av spredning av Slirekne. Vurderingen er å ikke kantklippe, men vi vil ta deler av øya

Bekjempelse av Værøybladslirekne er et tiltak som er satt i verk av Statsforvalteren i Nordland (tidligere fylkesmannen i Nordland) pga denne arten er svartelista/fremmede arter og skal bekjempes. Vi Værøyværinger kan ikke ta lett på dette og hvis man går eller sykler rundt på øya vil man se at det er store areal med aktuell plante.
Den sprer seg ikke bare som frø i vinden, men på mange måter.

Bladslirekne har en enorm formeringsevne. Et lite skudd av plantestengel eller ror, gir oppgav til en ny plante. Ofte sprer arten seg ved at det skjer kantklipping langs veier, plantene freses sund og flyttes effektivt til nye lokaliteter. Det er trolig det som har skjedd på Værøy i tillegg til at jord fra en tomt kan være flyttet til en annen tomt.

Det vil bli sprøytet på nytt i år av en autorisert person med sertifikat på bruk av sprøytemidler. Sprøytingen skjer i løpet av juli. Det aktive virkestoffet er Glysofat og man bør ikke komme i kontakt med stoffet under sprøyting. Døde planter kan samles inn, men skal ikke leveres sammen med annet hageavfall. Teknisk etat har vurdert skadeeffekt opp mot nytteverdi og støtter tiltaket / ser ingen risiko for skader på mennesker eller dyr.

Naturnvernforbundet har gjort en god jobb på vegne av Statsforvalteren med å kartlegge og bekjempe Slirekne. Vedlagt en oppdatert god oversikt som June har gjort på vegne av Naturvernforbundet.

Se sprøytelokasjonene 2021 her (PDF, 2 MB)