Viktig melding

Lavterskel - Psykisk helse og rus stengt i påsken

Tjenesten vil være stengt rød-dagene i påsken, f.o.m 28. mars t.o.m 1. april. 

Lavterskel – Psykisk helse og rus-tjenesten vil være stengt fra torsdag 28. mars, til og med mandag 1. april pga. påske/rød-dager.  Tjenesten er på plass igjen tirsdag 2. april, til vanlig tid: 08:00 - 15:30. 

Her er noen telefonnummer, hvis behov skulle melde seg i påsken: 

 

Verdensdagen for psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse