Møte i Administrasjonsutvalget

Det blir avholdt møte i Administrasjonsutvalget fredag 27.mars 2020 kl. 1200.

I en tid da covid-19 setter begrensninger for forsamlinger, blir dette møtet å gå over internett og ikke på kommunehuset. Det vil bli tatt lydopptak, som blir lagt ut i etterkant.

Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside www.varoy.kommune.no