Møte i formannskapet og administrasjonsutvalget den 4. juni 2019

Møtene holdes i kommunestyresalen.

Formannskapsmøte
Starter klokken 13:00.

Saksliste
1. Godkjenning av møteprotokoll

2. Kjøp av containere med lokk

3. Tertialrapport nr. 1/2019 - Budsjettregulering nr. 1/2019

4. TV-aksjonen 2019 - Care

5. Utbygging Værøy skole og idrettshall - Skisseprosjekt og veien videre

6. Årsregnskap 2018 - Værøy kommune

7. Værøy skole - behov for videreføring av ressurser

Saksdokumenter kan leses her.

 

Administrasjonsutvalget
Starter klokken 14:30 (møtet avholdes rett etter formannskapsmøtet).

Saksliste
1. Godkjenning av møteprotokoll

2. Revidering av personalreglementet i Værøy kommune

3. Etiske retningslinjer for ansatte og politikere i Værøy kommune

Saksdokumenter kan leses her.