Nå er det 12-15 åringenes tur i vaksinekøen

Kommunen planlegger vaksinasjon allerede nå i uke 37 og 38 til og med ondsag 22/9

Alle blir oppringt og tildelt time dersom vaksine er ønskelig.

Det er viktig å poengtere at det må være underskrift fra begge foreldre med felles og delt foreldreansvar.

Elevene som var til stedet på skolen mandag og tirsdag har fått samtykkeskjema, det er en del sykdom på skolen nå men det er lagt igjen skjema. 

Last ned samtykkeskjemaet her