Næringsprisen 2022 - Nominer din kandidat

Vi inviterer deg til å nominere kandidater til årets næringspris!

Næringsprisen har til formål å stimulere den generelle evne og vilje til nyskapning, og til utvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen.

Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra arbeidsgiver- så vel som arbeidstakersiden som har gjort en innsats ut over det vanlige i tråd med formålet med prisen.

Vi inviterer deg til å nominere kandidater til årets næringspris!

Send dine forslag med begrunnelse til Værøy kommune innen

1. Juni 2022

Forslag kan også sendes på e-post til postmottak@varoy.kommune.no

Prisen vil bli utdelt i forbindelse med Værøydagene 2022.

Værøy kommunes næringspris for 2022 (PDF, 103 kB)