OBS! Fare for flyvende gjenstander!

 

Tak tatt av vinden i Skippergata på lite hvitt hus. Stor fare for at det rives mer!

Ber om at folk IKKE kjører denne veistubben og at det utvises STOR aktsomhet!