Viktig melding

Viktig melding

Artikkelen kan være utdatert

Denne artikkelen er mer enn seks måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Oppsummeringsmøte etter fiberbrudd i Nappstraumen - Desember 2016

Den 9.februar ble Værøy, Røst, Moskenes og Flakstad kommune innkalt til et møte i Bodø hos Fylkesmannen i Nordland for å gjennomgå hendelsen, og dele erfaringer knyttet opp mot fiberbruddet.

Det kunne virke som om de tre ytterste kommunene slapp lettere unna problemene enn Flakstad. Det var kun Flakstad som satte krisestab og hadde utfordringer med å nå ut til sårbare brukere. For de andre tre kommunene var det mindre utfordringer, og det meste var tidlig under kontroll.

Det kom frem at området hvor det var mest å hente på, når det gjelder forbedring, var Fylkesmannens håndteringer av dette bruddet.

Det er Fylkesmannen som skal være kontaktleddet for kommunene, og når det leddet ikke har telefonbemanning 24/7 er det vanskelig for kommuneledelsen å få god nok informasjon til rett tid. Dette blir nå sett på, og forhåpentlig rettet opp så snart som mulig.