Status på helsesykepleier

Vi får mange henvendelser angående status for helsesykepleier tjenesten på Værøy, etter at stillingen er ubesatt fra 1.oktober. Det planlegges å lyse ut stillingen, men man må regne at det tar litt tid før den blir besatt. Vi har dialog med Bodø kommune om muligheten for å få hjelp på kort sikt, dette regner vi med å få på plass relativt raskt. Dette slik at helsesykepleiefunksjonene kan ivaretas på en best mulig måte for barn og unge på Værøy.