Tømming av Glass & Metall tirsdag 12. juli utsettes til 9. august

Værøy kommune har lyst ut konkurranse om renovasjon 2022/23.
Det er ikke kommet inn grunnlag for å tegne avtale i hht krav til offentlig anskaffelse.
Vi lyser ut anbudet på nytt og arbeider parallelt med en reserveløsning.  

Vi beklager ulempen og kommer tilbake med ny informasjon om neste tømming.

Hvis noen har full dunk for Glass & Metall etter siste tømming 14. juni, ber vi om at man hører med nabo / bekjent om å få benytte eventuell ledig plass.