Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse


Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet. Veilederen supplerer forskriften og inneholder informasjon og tips om arbeidet i rådene.

Veilederen inneholder blant annet informasjon om: 

  • hva rådet for personer med funksjonsnedsettelse er og hvilke saker rådet jobber med
  • prosedyrer for oppnevning av rådet og hvem som kan sitte i rådet 
  • overordnede rammebetingelser og føringer i lov og forskrift 
  • roller, arbeidsoppgaver for rådsmedlemmer og for rådssekretærer og kommunal/fylkeskommunal administrasjon.

Her finner du veileders nettadresse