Viktig melding

Kirkelig fellesråd 2023-2027

Rådet består av et medlem.

I Kirkelige fellesråd sitter følgende medlemmer:

Rita Adolfsen
Vara: 
Susan B. Kristiansen