Viktig melding

Informasjon om valg 2023

Kommunestyre og Fylkestingsvalget 2023: Valgdagen er mandag 11. september. Husk at du kan forhåndsstemme fra 10. august til 08. september

Tidligstemming

Tidligstemmegivning avholdes i perioden f.o.m 3. juli 2023 – t.o.m 9. august på Værøy rådhus i tidsrommet mellom kl. 09:00 – 14:00.
I tidligstemmeperioden må velgerne henvende seg til servicetorget for å avtale tid for stemmegivning.

 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmemottak fra 10. august – t.o.m fredag 8. september 2023 og avholdes på Værøy rådhus med følgende åpningstider: Mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:00.

 

Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune du er manntallsført i, kan forhåndsstemme på Servicetorget. Ta med legitimasjon og valgkort når du skal forhåndsstemme!

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. Du avtaler tidspunkt med servicetorget på telefon: 954 20 600. 

 

Åpningstider Servicetorget

mandag – fredag kl. 09.00-14.00

 

 

På valgdagen mandag 11. september 2023

Stemmelokale

Idrettshuset
Sørland 34, 8063 Værøy

Åpningstiden

 kl. 09.00-20.00.