Søknader og skjema

SKJENKEBEVILLINGER: 

Alkoholloven

 

Søknad om skjenkebevilling i Værøy kommune


Søknad om godkjennelse av ny daglig lederstyrer/ stedfortreder etter serverings- og/eller alkoholloven

 
Krav til ambulerende skjenkebevillinger / enkelt anledninger
 
Søknad om skjenkebevilling for ambulerende eller en bestemt anledning


Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning


Skjema omsetningsgebyr skjenkesteder


Skjema omsetningsgebyr salgssteder

 
Informasjon om satser og gebyrer for salg - og skjenkebevilling

 

SERVERINGSBEVILLINGER:

Krav til daglig leder/styrer/stedfortreder

 
Serveringsbevilling
 
Søknad om serveringsbevilling