Tirsdag 2.mai tiltrer Elin Borkamo stillingen som fagleder for rus og psykiatri i Værøy kommune.

Torsdag 23.februar hadde Værøy kommune og Lufttransport RW AS et møte i Tromsø.

Tema for møtet var blant annet informasjon angående uvanlig stor hyppighet av kansellerte avganger med helikopteret i perioden desember-16 og januar-17. 

Da er de nye fergerutene for sommeren 2017 klar, de gjelder f.o.m. 09.06.17 t.o.m. 27.08.17

Den 9.februar ble Værøy, Røst, Moskenes og Flakstad kommune innkalt til et møte i Bodø hos Fylkesmannen i Nordland for å gjennomgå hendelsen, og dele erfaringer knyttet opp mot fiberbruddet.

Det har i løpet av høsten 2016 blitt gjort store investeringer innen fiskeri på øya.
Tidligere har vi skrevet om Chris Johansen som anskaffet seg sjark og satset på en framtid som fisker.

De to neste på denne flotte lista er Kent Arne Bensvik og Jarle Berg og Sønner AS.

Kent Arne har kjøpt ny båt med en del rettigheter som gi økt fangstgrunnlag for framtiden.

En framtid som også innbefatter hans sønner, og som lover godt med tanke på rekruttering og framtidig aktivitet i havna.

Familien Berg har kjøpt et nytt fartøy med rettigheter, og uttaler til avisa Lofotposten skal blant annet brukes til å styre tilgangen til råstoff for landanlegget de også er den del av.

Værøy kommune gratulerer og ønsker både eiere og mannskap til lykke med nye båter og muligheter!

Ordfører

Dagfinn Arntsen

Mandag 30.januar mottok Værøy kommune et brev fra Værøy Næringsforening og Værøy Idrettslag.

I brevet ble kommunen gjort oppmerksom på at det hadde vært et møte mellom disse to aktørene der temaet var bygging av en flerbrukshall på Værøy.

Værøy kommune fikk i denne anledning mulighet til å komme med ønske om eventuell leie av lokaler i flerbrukshallen, med frist for tilbakemelding 20.02.17.

Ordføreren innkalte representanter fra næringsforeningen og idrettslaget til en samtale onsdag 1.februar for å få mer informasjon om prosjektet.

Den gamle delen av Værøy skole er i dag stengt på grunn av branntekniske avvik som må lukkes. Videre har kommunen frist til 28.08.17 for å lukke omfattende HMS-avvik. Det vil ikke være mulig å lukke disse avvikene uten at det gjennomføres en svært omfattende renovering av bygningen.

Det pågår i dag renovering av bassengdelen i den gamle skolen i hht vedtak i kommunestyret.

Den 20.februar 2017 skal det være kommunestyremøte der henvendelsen fra Værøy Næringsforening og Værøy Idrettslag vil bli tatt opp. Da får politikerne i Værøy kommunestyre mulighet til å ta stilling til om de ønsker å leie lokaler i hht tilbudet som ble fremsatt 30.januar.

Saksdokumenter til møtet vil bli lagt ut 1 uke før møtet avholdes, slik at alle som ønsker har mulighet til å sette seg inn i denne saken.

Kommunestyret har gjort vedtak om at det skal gjøres lydopptak av møtene deres. Dette vil bli gjort i førstkommende møte. Lydfilen fra møtet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside kort tid etter at møtet er avholdt.

Har du en gründer i magen og planlegger å etablere bedrift? Kanskje har du allerede startet? Da er dette kurset for deg!

For bestilling av time, kontakt Værøy tannlegekontor på telefon: 46 91 66 48

Den 10.-12. januar deltok ordføreren på Nordlandskonferansen i Bødø.

Årets første søknadsfrist for kommunalt næringsfond er 1.februar.

Mer informasjon finner du her.