Viktig melding

Gratulerer Anne Margrethe og Dagfinn

I januar mottok Anne Margrethe og Dagfinn Arntsen Pinsebevegelsens ildsjelpris for 2023.  Dette synes vi var stort og Værøy Kommune ønsket å være med å gratulere dem. Ordfører og varaordfører fikk gjort litt stas på pastorparet, i en trivelig stund på Lofoten Værøy Bryggehotell. 

 

Værøy Kommune er stolte over at nettopp Anne Margrete og Dagfinn fikk denne prisen! 

I over 30 år har de brukt av sin fritid på å bygge felleskap, tilhørighet og trygge møtesteder for barn, unge og voksne på Værøy.

Velfortjent heder og ære!

 

Dette er til inspirasjon for oss alle!