Gratulerer med samefolkets dag!

- Gratulerer med dagen til alle samer! Selv om denne dagen først og fremst er samenes dag, oppfordre vi alle til å ta del i feiringen. Samisk kultur og de samiske språkene er en viktig del av mangfoldet i landet vårt – og det samiske beriker vår felles kultur.

Samefolkets dag feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar i 1917. Dagen markerer fellesskapet på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Dagen ble for første gang feiret i 1993 og ble offisiell flaggdag i Norge i 2004. Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland og er et felles symbol for hele det samiske folket.

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

 

Klikk for stort bilde