Viktig melding

Høring/offentlig ettersyn: Forslag til endring av regional friluftsforskrift for Lofoten

Kommunestyret i Værøy kommune behandlet forslag til endring av regional friluftsforskrift for Lofoten i møte 19.03.2024.

Regional friluftsforskrift for Lofoten skal bidra til å regulere bruk og ferdsel i utvalgte områder i Lofoten. Dette er områder med høy frekvens av besøkende eller områder som er særlig sårbare, hvor ferdsel og bruk må reguleres for å unngå stor slitasje eller bortfall av naturmangfold.

Endringene som foreslås på Værøy er Følgende: 

Forbud mot parkering av bobil og campingvogn i perioden 1.mai-1.oktober jf. Kartutsnitt

Se forslag til endringer her: Forslag til endring på Værøy kartutsnitt (DOCX, 10 MB)

Se den gjeldene friluftsforskriften for Lofoten her: Friluftsforskrift for Lofoten

Fristen for å komme med høringsuttalelse settes til 02.mai.2024

 

Det blir avholdt folkemøte der planforslaget presenteres i uke 17. da vil det også bli “åpen kontordag” med mulighet for å få svar på eventuelle spørsmål.