Formannskapets innstilling til Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021

Formannskapet i Værøy kommune behandlet 28.november budsjett for 2018, og økonomiplan 2018-2021.
Kommunestyret behandler saken 18.desember.

Formannskapets innstilling er i henhold til Kommunelovens §§44 og 45 lagt ut til offentlig ettersyn. Dokumentene finner du på rådhuset, eller du kan lese de her:

Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021