Viktig melding

Viktig melding

Artikkelen kan være utdatert

Denne artikkelen er mer enn seks måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Informasjon om henvendelse til Værøy kommune angående bygging av flerbrukshall

Mandag 30.januar mottok Værøy kommune et brev fra Værøy Næringsforening og Værøy Idrettslag.

I brevet ble kommunen gjort oppmerksom på at det hadde vært et møte mellom disse to aktørene der temaet var bygging av en flerbrukshall på Værøy.

Værøy kommune fikk i denne anledning mulighet til å komme med ønske om eventuell leie av lokaler i flerbrukshallen, med frist for tilbakemelding 20.02.17.

Ordføreren innkalte representanter fra næringsforeningen og idrettslaget til en samtale onsdag 1.februar for å få mer informasjon om prosjektet.

Den gamle delen av Værøy skole er i dag stengt på grunn av branntekniske avvik som må lukkes. Videre har kommunen frist til 28.08.17 for å lukke omfattende HMS-avvik. Det vil ikke være mulig å lukke disse avvikene uten at det gjennomføres en svært omfattende renovering av bygningen.

Det pågår i dag renovering av bassengdelen i den gamle skolen i hht vedtak i kommunestyret.

Den 20.februar 2017 skal det være kommunestyremøte der henvendelsen fra Værøy Næringsforening og Værøy Idrettslag vil bli tatt opp. Da får politikerne i Værøy kommunestyre mulighet til å ta stilling til om de ønsker å leie lokaler i hht tilbudet som ble fremsatt 30.januar.

Saksdokumenter til møtet vil bli lagt ut 1 uke før møtet avholdes, slik at alle som ønsker har mulighet til å sette seg inn i denne saken.

Kommunestyret har gjort vedtak om at det skal gjøres lydopptak av møtene deres. Dette vil bli gjort i førstkommende møte. Lydfilen fra møtet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside kort tid etter at møtet er avholdt.