Viktig melding

Informasjon om miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Kommuneoverlegen er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen, men Helse - og miljøtilsyn Salten kan fatte vedtak på vegne av kommuneoverlegen.

Myndighet gjennom lovverk og forskifter

Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse.

Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk og forskrifter.

Miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelseloven

To viktige forskrifter er

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Forskrift om miljørettet helsevern.

Kommuneoverlegen er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS gjør både saksbehandling og kan fatte vedtak på vegne av kommuneoverlegen.

  • Godkjenningsplikt ved nyetableringer/endringer: Skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter.
  • Meldeplikt ved nyetableringer/endringer: Forsamlingslokaler, campingplasser, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang, virksomheter med kjøletårn eller lignende, asylmottak, hospitser, m.m.

Utførlig informasjon på hjemmesiden til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Der finnes også skjema for å søke godkjenning og meldeskjema.

Kontakt

Værøy legekontor
Telefon 46 90 38 75

Generelle henvendelser
469 03 875
Telefontid: 09:30-11:30 og 12:30-14:00

Øyeblikkelig hjelp
905 41 640
Telefontid: 08:00-15:00

Livstruende situasjoner
113

Åpningstid:
08:00-15:00

Adresse
Sponga 14
8063 Værøy