Mandag 24.april ønsker vi velkommen til møte vedrørende Friluftsskolen 2017, kl.18.00 i kommunestyresalen.

Friluftsskolen gjelder for elever fra 4- til 6 klasse, og blir arrangert 26-28.juni.
Opplegget gjennomføres på dagtid fra kl.09.00-15.00. 

For å kunne gjennomføre dette ferietilbudet på best mulig måte er det behov for frivillige,
nærmere informasjon vedrørende opplegget for frivillige blir tatt opp i møtet.


 

 

Vi har laget en sorteringsguide hvor du finner nyttig informasjon om hva som skal kastes i de ulike dunkene i husholdningen, samt hva og hvor man skal levere annet avfall.

Det blir hentet restavfall, matavfall, papp og papir hjemme hos innbyggerne i Værøy kommune.
Annet avfall må du selv levere på våre anlegg.

Her kan du se sorteringsguiden for husholdninger i Værøy kommune

Den 22.mars var det oppstartmøte for Flyplassalliansen.

Den 21.mars var det nytt møte i Øykommunegruppa.

Fristen for å søke om barnehageplass er utsatt til 15.april på grunn av problemer med elektronisk søknad.

Det antas at elektronisk søknadsskjema skal være klart i løpet av kort tid. Det vil bli lagt ut informasjon så snart det er mulig å ta i bruk søknadsskjemaet.

Tirsdag 2.mai tiltrer Elin Borkamo stillingen som fagleder for rus og psykiatri i Værøy kommune.

Torsdag 23.februar hadde Værøy kommune og Lufttransport RW AS et møte i Tromsø.

Tema for møtet var blant annet informasjon angående uvanlig stor hyppighet av kansellerte avganger med helikopteret i perioden desember-16 og januar-17. 

Da er de nye fergerutene for sommeren 2017 klar, de gjelder f.o.m. 09.06.17 t.o.m. 27.08.17