Plan over kontordager på Værøy for våren 2018.

Bufetat ved familievernet har laget «Juleråd til skilte foreldre» om hvordan håndtere julefeiringen når dere har felles barn, men ikke bor sammen. 

"Det vil ikke bli gjennomført ordinær rutetur på julaften i år.

Vi vurderer derfor å sette opp to ruteturer lillejulaften for å ivareta behovet til våre passasjerer,
dersom det er behov for dette.

Passasjerer som har behov for å reise på lillejulaften, bes ta kontakt med Lufttransport på tlf. 754 31800,
eller mail vse@lufttransport.no, innen den 20.desember.

Dette for at vi må planlegge i forhold til security og handling ved en evt. ekstratur.
 

Vi benytter anledningen til å ønske våre passasjerer en riktig god jul!"

Formannskapet i Værøy kommune behandlet 28.november budsjett for 2018, og økonomiplan 2018-2021.
Kommunestyret behandler saken 18.desember.

 

03. desember samles vi som vanlig ved Paviljongen for å markere første søndag i advent.

Værøy kommune deler ut lokale folkehelsemidler til helsefremmende prosjekter og tiltak.

Formannskapet i Værøy kommune vedtok 21.11.17 i sak 031/17 oppstart av planprosess - kommunedelplan for helse og omsorg 2018 - 2030

Det blir informasjonsmøte for kommunestyret tirsdag 26.9 kl 10.00.
Møtet er åpent for publikum.

Værøy kommunestyre har i sak 10/2014 vedtatt å revidere kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Det er planlagt innhenting av det innsamlede marine avfallet på strendene den 12 og 13 september.