Vi har laget en sorteringsguide hvor du finner nyttig informasjon om hva som skal kastes i de ulike dunkene i husholdningen, samt hva og hvor man skal levere annet avfall.

Det blir hentet restavfall, matavfall, papp og papir hjemme hos innbyggerne i Værøy kommune.
Annet avfall må du selv levere på våre anlegg.

Her kan du se sorteringsguiden for husholdninger i Værøy kommune

Den 22.mars var det oppstartmøte for Flyplassalliansen.

Den 21.mars var det nytt møte i Øykommunegruppa.

Fristen for å søke om barnehageplass er utsatt til 15.april på grunn av problemer med elektronisk søknad.

Det antas at elektronisk søknadsskjema skal være klart i løpet av kort tid. Det vil bli lagt ut informasjon så snart det er mulig å ta i bruk søknadsskjemaet.

Tirsdag 2.mai tiltrer Elin Borkamo stillingen som fagleder for rus og psykiatri i Værøy kommune.

Torsdag 23.februar hadde Værøy kommune og Lufttransport RW AS et møte i Tromsø.

Tema for møtet var blant annet informasjon angående uvanlig stor hyppighet av kansellerte avganger med helikopteret i perioden desember-16 og januar-17. 

Da er de nye fergerutene for sommeren 2017 klar, de gjelder f.o.m. 09.06.17 t.o.m. 27.08.17

Den 9.februar ble Værøy, Røst, Moskenes og Flakstad kommune innkalt til et møte i Bodø hos Fylkesmannen i Nordland for å gjennomgå hendelsen, og dele erfaringer knyttet opp mot fiberbruddet.

Det har i løpet av høsten 2016 blitt gjort store investeringer innen fiskeri på øya.
Tidligere har vi skrevet om Chris Johansen som anskaffet seg sjark og satset på en framtid som fisker.

De to neste på denne flotte lista er Kent Arne Bensvik og Jarle Berg og Sønner AS.

Kent Arne har kjøpt ny båt med en del rettigheter som gi økt fangstgrunnlag for framtiden.

En framtid som også innbefatter hans sønner, og som lover godt med tanke på rekruttering og framtidig aktivitet i havna.

Familien Berg har kjøpt et nytt fartøy med rettigheter, og uttaler til avisa Lofotposten skal blant annet brukes til å styre tilgangen til råstoff for landanlegget de også er den del av.

Værøy kommune gratulerer og ønsker både eiere og mannskap til lykke med nye båter og muligheter!

Ordfører

Dagfinn Arntsen