Mandag 12.juni mottok ordføreren resultatet av underskriftskampanjen til kommunestyrerepresentatene Asbjørn Myklebust og Jim Eilertsen.

Kjell Olsen, Fritz Ottar Olsen og Steinar Torsteinsen er også initiativtakere bak kampanjen for å bevare og restaurere gammelskola.

Ordføreren takker for arbeidet som er nedlagt i denne kampanjen og ser det som et viktig bidrag i besluttningsfasen.

Det var i alt 111 personer som skrev under på denne kampanjen.
 

Oppfordring fra ordføreren i Værøy kommune:

 

 

Vi inviterer herved interesserte kunstnere, brukskunstnere og kunsthåndverkere å stille ut under årets Værøydager 09-15. juli. Deltakerne må ha en tilknytning til Værøy

Dette er en oppfordring til lag og foreninger, næringsaktører og andre om å bidra til innholdsrike Værøydagan uke 28.

Fysioterapeuten er borte i uke 22, pga. kurs.

Vi har nå fått både funksjonsbeskrivelse og rapport mulighetsstudie for Værøy skole.

Rapport mulighetsstudie har tre vedlegg med kostnadskalkyler, rapporten er også utarbeidet i en kortversjon/sammendrag.

Det legges opp til at rapporten presenteres av VSP i et folkemøte om ettermiddagen 12. juni. 

Elektronisk søknadsskjema for å søke barnehageplass er nå tilgjengelig.

Her finner du elektronisk søknadsskjema for å søke barnehageplass


Søknadsfristen er 20.mai 2017

Her kan man lese hva som skjer den 17.mai på Værøy

Alle som er registrert som eiere av eiendommer i Værøy kommune får i disse dager tilsendt denne informasjonen. I de tilfellene det er flere eiere som står oppført på en eiendom, vil informasjonen kun bli sendt til en eier. Mottakerne oppfordres til å informere eventuelle medeiere.

 

Dyrlegen kommer til Værøy tirsdag 25.04.2017. Adresse for dagen er Gamle Ungdomsklubb i Vågen.