Dette er en oppfordring til lag og foreninger, næringsaktører og andre om å bidra til innholdsrike Værøydagan uke 28.

Fysioterapeuten er borte i uke 22, pga. kurs.

Vi har nå fått både funksjonsbeskrivelse og rapport mulighetsstudie for Værøy skole.

Rapport mulighetsstudie har tre vedlegg med kostnadskalkyler, rapporten er også utarbeidet i en kortversjon/sammendrag.

Det legges opp til at rapporten presenteres av VSP i et folkemøte om ettermiddagen 12. juni. 

Elektronisk søknadsskjema for å søke barnehageplass er nå tilgjengelig.

Her finner du elektronisk søknadsskjema for å søke barnehageplass


Søknadsfristen er 20.mai 2017

Her kan man lese hva som skjer den 17.mai på Værøy

Alle som er registrert som eiere av eiendommer i Værøy kommune får i disse dager tilsendt denne informasjonen. I de tilfellene det er flere eiere som står oppført på en eiendom, vil informasjonen kun bli sendt til en eier. Mottakerne oppfordres til å informere eventuelle medeiere.

 

Dyrlegen kommer til Værøy tirsdag 25.04.2017. Adresse for dagen er Gamle Ungdomsklubb i Vågen.

Kulturkontoret inviterer herved lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler for 2017. 
Det er avsatt kr 100 000 til fordeling for i år.

Skjema :”Søknad om driftsstøtte for kultur – og fritidsorganisasjoner” kan fås ved henvendelse til kommunen, eller du kan selv finne søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside.

Her finner du skjemaet "Søknad om driftsstøtte for kultur- og fritidsorganisasjoner" (PDF, 492 kB)

Husk at hele skjemaet blir fylt ut slik at vi får alle nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden. 

Mandag 24.april ønsker vi velkommen til møte vedrørende Friluftsskolen 2017, kl.18.00 i kommunestyresalen.

Friluftsskolen gjelder for elever fra 4- til 6 klasse, og blir arrangert 26-28.juni.
Opplegget gjennomføres på dagtid fra kl.09.00-15.00. 

For å kunne gjennomføre dette ferietilbudet på best mulig måte er det behov for frivillige,
nærmere informasjon vedrørende opplegget for frivillige blir tatt opp i møtet.