Her kan man lese hva som skjer den 17.mai på Værøy

Alle som er registrert som eiere av eiendommer i Værøy kommune får i disse dager tilsendt denne informasjonen. I de tilfellene det er flere eiere som står oppført på en eiendom, vil informasjonen kun bli sendt til en eier. Mottakerne oppfordres til å informere eventuelle medeiere.

 

Dyrlegen kommer til Værøy tirsdag 25.04.2017. Adresse for dagen er Gamle Ungdomsklubb i Vågen.

Kulturkontoret inviterer herved lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler for 2017. 
Det er avsatt kr 100 000 til fordeling for i år.

Skjema :”Søknad om driftsstøtte for kultur – og fritidsorganisasjoner” kan fås ved henvendelse til kommunen, eller du kan selv finne søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside.

Her finner du skjemaet "Søknad om driftsstøtte for kultur- og fritidsorganisasjoner" (PDF, 492 kB)

Husk at hele skjemaet blir fylt ut slik at vi får alle nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden. 

Mandag 24.april ønsker vi velkommen til møte vedrørende Friluftsskolen 2017, kl.18.00 i kommunestyresalen.

Friluftsskolen gjelder for elever fra 4- til 6 klasse, og blir arrangert 26-28.juni.
Opplegget gjennomføres på dagtid fra kl.09.00-15.00. 

For å kunne gjennomføre dette ferietilbudet på best mulig måte er det behov for frivillige,
nærmere informasjon vedrørende opplegget for frivillige blir tatt opp i møtet.


 

 

Vi har laget en sorteringsguide hvor du finner nyttig informasjon om hva som skal kastes i de ulike dunkene i husholdningen, samt hva og hvor man skal levere annet avfall.

Det blir hentet restavfall, matavfall, papp og papir hjemme hos innbyggerne i Værøy kommune.
Annet avfall må du selv levere på våre anlegg.

Her kan du se sorteringsguiden for husholdninger i Værøy kommune

Den 22.mars var det oppstartmøte for Flyplassalliansen.

Den 21.mars var det nytt møte i Øykommunegruppa.