Formannskapet i Værøy kommune vedtok 21.11.17 i sak 031/17 oppstart av planprosess - kommunedelplan for helse og omsorg 2018 - 2030

Det blir informasjonsmøte for kommunestyret tirsdag 26.9 kl 10.00.
Møtet er åpent for publikum.

Værøy kommunestyre har i sak 10/2014 vedtatt å revidere kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Det er planlagt innhenting av det innsamlede marine avfallet på strendene den 12 og 13 september.

Det skjer mye bra på Værøy og dette ønsker vi å markere ved å synliggjøre aktiviteter gjennom det vi kaller Folkehelseuka.

Det avholdes kommunestyremøte 28.08.17 kl 18.00 i kommunestyresalen.
Saker til behandling er høringsuttalelse vedrørende helikopterruta Værøy-Bodø, og møteplan for kommunestyret høsten 2017.
Saksdokumenter kan leses her

Første faktura for eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskatten for 2017 faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Husk derfor å sjekke beløpsgrensen dersom du har avtalegiro.
Årsbeløp under kr. 300 er foreløpig utelatt fra fakturering.

Første halvdel av 2017 har vært en hektisk og innholdsrik periode.
Dette halvåret har vært preget av flere saker som har stor betydning for øysamfunnet.

På grunn av feil på vannledning blir det vannavstenging i kveld/natt fra kl. 2300 til ca. 0300.Områder som blir berørt er Tyvnes og Kvalnes.
Vi beklager de ulemper dette medfører.

Fysioterapeuten har ferie fra 7.8-18.8, og holder stengt i denne perioden.