Første faktura for eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskatten for 2017 faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Husk derfor å sjekke beløpsgrensen dersom du har avtalegiro.
Årsbeløp under kr. 300 er foreløpig utelatt fra fakturering.

Første halvdel av 2017 har vært en hektisk og innholdsrik periode.
Dette halvåret har vært preget av flere saker som har stor betydning for øysamfunnet.

På grunn av feil på vannledning blir det vannavstenging i kveld/natt fra kl. 2300 til ca. 0300.Områder som blir berørt er Tyvnes og Kvalnes.
Vi beklager de ulemper dette medfører.

Fysioterapeuten har ferie fra 7.8-18.8, og holder stengt i denne perioden.

Vi har dessverre problemer med søkefunksjonen for barnehageplass.

Vi må derfor be alle som ønsker barnehageplass for barnehageåret 2017/2018
om å sende søknad på e-post til eirin.christensen@varoy.kommune.no.

Dette på grunn av ferieavvikling.

Mandag 12.juni mottok ordføreren resultatet av underskriftskampanjen til kommunestyrerepresentatene Asbjørn Myklebust og Jim Eilertsen.

Kjell Olsen, Fritz Ottar Olsen og Steinar Torsteinsen er også initiativtakere bak kampanjen for å bevare og restaurere gammelskola.

Ordføreren takker for arbeidet som er nedlagt i denne kampanjen og ser det som et viktig bidrag i besluttningsfasen.

Det var i alt 111 personer som skrev under på denne kampanjen.
 

Oppfordring fra ordføreren i Værøy kommune:

 

 

Vi inviterer herved interesserte kunstnere, brukskunstnere og kunsthåndverkere å stille ut under årets Værøydager 09-15. juli. Deltakerne må ha en tilknytning til Værøy

Dette er en oppfordring til lag og foreninger, næringsaktører og andre om å bidra til innholdsrike Værøydagan uke 28.