Godt oppmøte og fin stemning på folkemøte

Mandag 20. juni.  Tema: kommuneplanens samfunnsdel – bosetting.

Som innledere hadde vi fått med oss Kirsten Hasvoll og Vivian Olsen. Kirsten delte sine erfaringer om integrering, bosetning og hva som får folk til å flytte – til og fra - og hva som får folk til å bli. Vivian orienterte om hvordan Lofoten Viking har jobbet for å få integrert og bosatt utenlandske arbeidere.

Susan Berg Kristiansen Inspirerende og interessante innlegg fra begge innlederne. 

Værøy kommune har arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel siden i vinteren.  I det arbeidet har vi lagt stor vekt på innbyggermedvirkning. Vi har blant annet hatt en innbyggerundersøkelse for å sikre at vi hadde et godt kunnskapsgrunnlag til kommuneplanens samfunnsdel.

Susan Berg Kristiansen Innspillene som har kommet inn, er sorterer og satt i system, og organisert etter tema. Deretter brukt som utgangspunkt for arbeidsøkter innenfor de ulike  områdene; frivillighet, næring, barn og ungdom, reiseliv, fiskeri og hav.

Vi har fokus på involvering og innspillene fra dette møtet vil bli tatt med videre og koblet opp til kommunens overordnede planlegging. Stort engasjement fra de oppmøtte – det forteller oss at – «bli lyst og bo lyst» på Værøy – er et tema som er viktig for mange.

Vi ser frem til neste folkemøte som er 18. august. 

Susan Berg Kristiansen  

Susan Berg Kristiansen   

Susan Berg Kristiansen