Viktig melding

Hjemmetjenester

Om hjemmetjenester i Værøy kommune

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Hjemmehjelpsordningen i Værøy kommune ytes fra sykepleietjenesten eller fra de ulike omsorgsgruppene. Det betales egenandel for tjenesten ut ifra inntekt og omfang. Med hjemmehjelp/ praktisk bistand menes her” hjemmehjelp og annen hjelp til alle dagliglivets praktisk gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen som for eksempel innkjøp av varer, matlaging, vask av klær med mer”. (Helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse beskrives i egen tjenestebeskrivelse om hjemmesykepleie/personlig assistanse.)

 

Hjemmesykepleie/personrettet praktisk bistand

Tjenesten er bygd opp for å gi bruker nødvendige helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem ved langvarig hjelp, eller gjenvinne muligheten til å ivareta egen omsorg ved at man får midlertidig hjelp. Hjelp kan ytes i form av helsetjenester i hjemmet og/eller personrettet praktisk bistand. 

 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen er en måte å nå hjemmetjenesten på når en har kommet i en situasjon hvor en trenger hjelp og ikke klarer å bruke telefonen.

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for brukeren.