Viktig melding

Helse- og miljøtilsynet Salten IKS 2023-2027

Utvalget består av 2 medlemmer

I Helse- og miljøtilsynet Salten IKS sitter følgende medlemmer:

Susan B. Kristiansen
Rita Adolfsen
Vara:
Bertrand Hardie
Jill Arntsen