Viktig melding

Samarbeidsutvalget Skole 2023-2027

Utvalget består av et medlem.

I Samarbeidsutvalget Skole sitter følgende medlemmer:

Rune Eliassen
Vara:
Anne-Margrethe Arntsen