Presentasjon av forslag til budsjett 2019 med økonomiplan 2019-2022 for Værøy kommune

Rådmannens forslag vil bli lagt fram i kommunestyresalen torsdag 15. november 2018 kl. 14.00.

Alle som ønsker å være til stede under presentasjonen ønskes velkommen.